ביטוח חיים (ריסק)

ביטוח חיים (ריסק) הוא ביטוח המכסה את המבוטח בסכום כסף לבחירתו במקרה של מוות. במקרה של מוות המבוטח השארים הרשומים בפוליסה מקבלים את כספי פיצוי הביטוח.

למי מומלץ לעשות ביטוח חיים?

ביטוח חיים מומלץ למשפחות או לכול אדם אשר קיימים אנשים שנתמכים בידו כלכלית בכדי לא לפגוע ברווחתם לאחר מותו.

קיימים מצבים מועטים בהם חברת הביטוח פטורה מתשלום:

  • התאבדות בשנה הראשונה לביטוח
  • הוכח כי המוטב גרם למותו של המבוטח
  • מקרה של הסתרת מידע חיוני מחברת הביטוח

 

סכום פיצוי ביטוח החיים צריך להיות מותאם בהתאם לרמת חייהם של השארים בעוד המבוטח בחיים 

תרצו לדעת על כמה צריך לבטח אותכם? ישנם מספר פרמטרים שנכנסים למשוואה:

  • כמות הילדים מתחת לגיל 18
  • גילאי הילדים
  • סכום הוצאות חודשיות למשק הבית/ סכום תמיכה במוטב
  • הוצאות עתידיות שעלולות לבוא