ביטוח חיים למשכנתא

מזל טוב! אתם עומדים לקבל משכנתא מהבנק ולרכוש דירה חדשה. אך רגע לפי שאתם נכנסים לבית החדש שכולו שלכם, תתבקשו על ידי הבנק לרכוש ביטוח חיים למשכנתא שנועד להגן על הבנק ועליכם ולהבטיח את החזר הקרן והריבית.
 
ביטוח החיים לא מגן רק על הבנק המלווה, אלא למעשה מגן על בני המשפחה ובני הזוג של הלווה הנפטר. זאת על מנת שבמקרה של פטירת אחד הלווים, הלווה הנותר או מי מיורשיו לא יצטרכו להמשיך ולשלם את המשכנתא בעצמם או למכור את הנכס, דבר שעשוי במקרים מסוימים אף להשאיר אותם ללא קורת גג.
 
ביטוח משכנתא מבטיח שתשלומי ההלוואה ימשיכו להגיע אל הבנק המלווה, בעוד הנכס יישאר ברשות המשפחה, שאיבדה את יקירה. הביטוח מיועד לכל רוכשי הדירות אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בהמצאת פוליסה, כתנאי לקבלת המימון לרכישת הנכס.

כאשר הבנק המלווה מעניק לכם הלוואה לרכישת דירה, הוא ממשכן את הנכס הנרכש לטובתו עד להחזרת הקרן במלואה, כולל הריבית. במקרה שלא תוכל להחזיר את ההלוואה לבנק בהתאם לתנאים שסוכמו, יוכל הבנק למכור את הנכס ולפרוע את החוב. על מנת שיבטיח לעצמו זכות ראשונים על הנכס, הבנק אף רושם לטובתו הערת אזהרה בטאבו.

במקביל, דורש הבנק מהלווה לערוך פוליסת ביטוח חיים – פוליסה הנרכשת עבור הלווה (או הלווים) ונרשמת לזכות הבנק, כך שבמקרה של פטירת מי מהלווים והפסקת החזר תשלומי ההלוואה, יקבל הבנק את יתרת קרן המשכנתא מחברת הביטוח.

מכיוון שמדובר בהלוואה בסכום משמעותי במיוחד הניתן למשך תקופה ארוכה, הבנק המלווה מבקש להבטיח את כספו ולוודא כי ההלוואה תוחזר אליו, גם אם אחד מהלווים נפטר. מדובר למעשה בפוליסה בהתאמה אישית, לפי גיל, גובה המשכנתא ותקופת ההחזר.

בנקים המעניקים הלוואת משכנתא מחייבים כאמור את הלווה לערוך ביטוח חיים למשכנתא. במקביל, כיום הבנקים גם דורשים ביטוח דירה (מבנה) לנכס הממושכן לטובתם. כלומר, הבנק מבקש גם לבטח את איכות הנכס ולא רק את הכסף שהוענק לטובת רכישתו. השילוב של שני הביטוחים – ביטוח החיים למשכנתא וביטוח המבנה, יוצר את המונח המוכר לנו – ביטוח משכנתא.

הפרמיה משולמת על בסיס חודשי ומשתנה בהתאם לסכום ההלוואה שנותר להחזיר לבנק המלווה. העלות מושפעת מפרמטרים שונים – גיל הלווה, שווי הנכס, יתרת המשכנתא, הנחות ומבצעים של חברת הביטוח וכו’.
כמו כל ביטוח חיים, בו הפרמיה נקבעת על פי משתנים כגון מין המבוטח, עישון, גיל ומצבו הרפואי של הלווה, גם במקרה זה עלותה של הפוליסה נקבעת על פי גילו ומצב בריאותו של המבוטח. זאת מתוך המחשבה ככל שהמבוטח צעיר יותר, בריא יותר ושומר על אורח חיים בריא יותר, גדלים הסיכויים כי יאריך חיים וימשיך לעבוד במהלך תקופת ההלוואה, ויוכל לעמוד בהחזרים, בעוד אדם מבוגר יותר יאלץ להפסיק לעבוד ויתכן שלא יוכל לעמוד בהחזרים.

בביטוח חיים רגיל (ריסק) המבוטח רשאי לבחור את סכום הביטוח בעצמו. כך יכול אדם לבחור לבטח את עצמו במיליון, שלושה או עשרה מיליון ₪, על מנת להבטיח את עתיד בני משפחתו במקרה של פטירה, ולשלם את הפרמיות בהתאם.
בביטוח עבור המשכנתא שווי הפוליסה מותאם לשווי הנכס המשועבד לבנק, וסכום הביטוח קטן מדי שנה, בהתאם ליתרת ההלוואה שנותרה. מכיוון שזכויות הבנק בפוליסה הינן עד לגובה יתרת ההלוואה, גובה הפרמיה עבור הביטוח משתנה במהלך התקופה, בהתאם ליתרת ההחזרים על המשכנתא עצמה ולגיל המבוטח. בכך קיימת התאמה מלאה למידת הסיכון ההולכת וקטנה, אליה נחשף המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

ביטוח חיים למשכנתא ניתן לרכוש מכל חברת ביטוח – ולא רק מהבנק, שמוכר בעצמו פוליסה עבור המשכנתא. העובדה הזו מאפשרת לכם, הצרכנים, לבדוק, להשוות ולבחור את הביטוח עם התנאים הטובים ביותר עבורכם.
רכשתם כבר ביטוח דרך הבנק מיד לפני נטילת המשכנתא? ובכן, תמיד תוכלו לשנות בקלות ללא מאמץ את החברה המבטחת. מהלך זה – מעבר מבנק לחברת ביטוח – יאפשר לכם לחסוך אלפי שקלים בפרמיה כוללת המשולמת עבור ביטוח זה.